Wanneer kinderen moeilijkheden ondervinden tijdens het leren op school kan er een leerachterstand ontstaan op het gebied van rekenen, spelling, begrijpend lezen en/of technisch lezen. De achterstand kan ontstaan, doordat een kind meer tijd en instructie nodig heeft om nieuwe informatie eigen te maken of door een aangeboren beperking zoals dyslexie, dyscalculie, ADHD, PDD-NOS, etc. Ook kinderen die moeite hebben met het maken of plannen van huiswerk kunnen ondersteuning krijgen. Mijn praktijk richt zich op kinderen in het basisonderwijs en scholieren in de brugklas van het voortgezet onderwijs.

Voor wie

Mijn praktijk biedt hulp aan kinderen, die een leerachterstand hebben of die moeite hebben met het plannen- of maken van huiswerk. Er wordt geoefend met praktijkvoorbeelden en concreet materiaal dat aansluit bij de belevingswereld en kennis van het kind. Doordat ik jarenlang fulltime heb gewerkt en nu drie dagen in het basisonderwijs een eigen groep heb, kan ik goed aansluiten bij de belevingswereld en kennis en inzichten van kinderen. Met mijn ruime onderwijservaring en de kennis die ik heb opgedaan met de opleiding Master-SEN Remedial Teacher, kan ik goed inschatten welke leermoeilijkheden kinderen kunnen ondervinden en hoe ik de leerbehoefte kan afstemmen op de mogelijkheden van het kind.

Aanpak

Na de intake neem ik een diagnostisch onderzoek af voor rekenen, spelling of lezen. Het onderzoek geeft inzicht in de onderdelen waar uw kind goed in presteert en waar uw kind problemen bij ondervindt. Vervolgens stellen we een handelingsplan op waarin concrete, haalbare doelen voor het kind beschreven staan. School kan hierbij betrokken worden, maar het hoeft niet. De inhoud van de lessen en de duur van de behandeling zijn afhankelijk van het probleem. Gedurende de behandeling houden we u op de hoogte van de voortgang door middel van een regelmatige rapportage of voortgangsgesprek.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s